Pahoittelut, mutta selaintasi ei tueta. Suosittelemme käyttämään Microsoft Edge-selainta tai viimeistintä versiota Google Chromesta tai Firefoxista.

Tietosuoja

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

K2 Entertainment Oy

Hatanpään valtatie 1 B

33100 Tampere

 

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

 

Blockfest asiakaspalvelu

info@blockfest.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Blockfest 2018 cashless-järjestelmän asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, tähän kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:

-cashless-toiminnan mahdollistaminen

-cashless-rannekkeella maksaminen

-kulunvalvonta alueella

-asiakasviestintä

-liiketoiminnan ja cashless-järjestelmän suunnittelu ja seuranta

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Perustiedot, kuten

– nimi

– syntymävuosi tai ikä

– yhteystiedot ml. osoitetiedot ja sähköpostiosoite

 

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

– suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöehtojen hyväksyminen

– Blockfest-pääsylipun numero tai Blockfest-rannekkeen sirunumero

– ostotiedot

– tilinumero (IBAN) mahdollista rahojen palauttamista varten

 

Sekä yllä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelyssä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Väärinkäyttötapauksissa yksittäisen henkilön henkilötiedot voidaan luovuttaa viranomaisille tai muille vastaaville tahoille.

 

Henkilötietoja (sähköpostiosoite) siirretään säännönmukaisesti Blockfestin asiakas- ja markkinointirekisteriin, kun cashless-järjestelmän vaatima asiallinen yhteys on katkennut.

 

8. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys

 

Cashless-järjestelmän asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Sähköinen rekisteri on suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan kuin on tarpeen, kuitenkin enintään vuoden 2018 loppuun asti. Tietoja voidaan säilyttää tätä kauemmin, mikäli esimerkiksi laki tai viranomaismääräykset sitä edellyttävät.

 

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat Blockfest 2018 cashless-järjestelmän asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle. Tarkastuspyyntöihin vastataan yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

 

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan tahoon.

Huomioithan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi kuitenkin olla cashless-järjestelmän käyttöönoton ja käyttämisen edellytys.