Sajnáljuk, de a böngésződ nem támogatott. Ajánljuk, hogy telepítsd a Microsoft Edge-t, vagy a Google Chrome, vagy a Firefox legutóbbi verzióját.

Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A PLAYPASS KÉSZPÉNZMENTES FIZETÉSI ESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ FIZETÉS SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL A FEKETE ZAJ FESZTIVÁL 2019 RENDEZVÉNYEN

A Látogató a Szervező (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által a Fekete Zaj Fesztivál 2019. rendezvényen biztosított készpénzmentes fizetés igénybevételéhez szükségszerűen személyes adatokat ad meg az Adatkezelő részére. A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatait az Adatkezelő és adatfeldolgozók a RFID chip használatával összefüggésben kezeljék.

Ezzel kapcsolatban az alábbi adatkezelési tájékoztatóban adunk bővebb tájékoztatást.

Az adatkezelés során az adatkezelő figyelembe vesz és követ minden kapcsolódó, hatályos törvényi rendelkezést, különösen:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”),

- valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

Az adatkezelő

TIXA Hungary Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58., cégjegyzékszám: 04-09-012827, e-mail: ugyfelszolgalat@tixa.hu, webcím: www.tixa.hu; képviseli: Varga Balázs ügyvezető)

Az adatkezelés célja a kényelmi szolgáltatás nyújtása, illetve a RFID chip elvesztése, sérülése, meghibásodása esetén a Látogató azon elhelyezett pénzének védelme az illetéktelen felhasználástól (biztonsági szolgáltatások). Valamennyi lenti adat kezelése szoros összefüggésben van a szolgáltatás teljesítésével, így az egyes adatokra vonatkozóan külön rögzítjük, hogy ahhoz pontosan miért van szükség a szerződés teljesítéséhez.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése.

Kezelt adat

E-mail cím: a szolgáltatással összefüggő értesítések

Mobiltelefonszám (megadása opcionális): a Karszalag tulajdonosának beazonosítására, illetve elérésére szolgál abban az esetben, ha a Karszalaggal és a hozzátartozó egyenleggel kapcsolatban kérdés merülne fel

Karszalag vagy jegy sorszáma: egyenlegnyilvántartás, egyenleghez kapcsolódó műveletek

Feltöltés összege, feltöltés időpontja, feltöltés módja (készpénz vagy bankkártya), vásárlás összege, vásárlás időpontja, fizetés módja (Playpass RFID chip vagy bankkártya), vásárlás helye (POS fizető eszköz azonosító), jóváírási tranzakciók időpontja, összege, módja:

pontos egyenlegnyilvántartás, valamint nyugtakiállításhoz szükséges, illetve biztonsági intézkedés, mert több sikertelen tranzakcióból hibákra, visszaélésre lehet következtetni; számviteli bizonylatadási kötelezettség teljesítése

Bankkártyával kapcsolatos tranzakciós státusz visszajelzés:

a szolgáltatás megfelelő működéséről való meggyőződés, panaszkezelés esetén a hiba okának kivizsgálását segíti

Nyugtaazonosító szám: számviteli bizonylatadási kötelezettség teljesítése

Amennyiben fenti adatainak kezelését nem teszi lehetővé az Adatkezelő részére, úgy az Adatkezelő a Playpass készpénzmentes fizetéshez kapcsolódó kényelmi és biztonsági szolgáltatásokat nem tudja elérhetővé tenni az Ön számára.

Adatok törlése, az adattárolás időtartama

Az adatkezelő a fenti adatokat a Fesztivált követő 6 hónap elteltével törli vagy anonimizálja (olyan módon, hogy az érintett azok alapján többé nem azonosítható). A számviteli bizonylatokat a hatályos jogszabályok szerint 8 évig őrzi.

Adatfeldolgozók, adattovábbítás

A kezelt adatokhoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

PLAYPASS (székhelye: 2000 Antwerpen, Belgium, Lange Gasthuisstraat 29-31,, cégjegyzékszáma: 0501.728.738) a belépésre jogosító karszalagon elhelyezett RFID chip utalványrendszert üzemeltető személy, mint adatfeldolgozó és a

TIXA Hungary Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58., cégjegyzékszám: 04-09-012827, e-mail: ugyfelszolgalat@tixa.hu, webcím: www.tixa.hu; képviseli: Varga Balázs ügyvezető), a Playpass rendszer helyi képviselője, jegyértékesítő és készpénzt helyettesítő fizetési rendszert üzemeltető társaság.

Jogok, panasz, jogorvoslat

A Látogató jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, melyre az Adatkezelő 30 napon belül, írásban ad választ. A Látogató kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését (amennyiben az az adat jellegénél fogva lehetséges), ahogyan azt is, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, milyen adatkezelés van folyamatban. Az adatok törléséhez való jog – kérelemre – a szerződés teljesítése jogalapon kezelt adatok tekintetében nem gyakorolható, az elévülési időt követően az adatokat Adatkezelő természetesen törli vagy anonimizálja (olyan módon, hogy az érintett azok alapján többé nem azonosítható). Amennyiben a Látogató szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, úgy kérjük, forduljon elsősorban közvetlenül az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez a fenti elérhetőségek valamelyikén. Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz is fordulhat.