Pahoittelut, mutta selaintasi ei tueta. Suosittelemme käyttämään Microsoft Edge-selainta tai viimeistintä versiota Google Chromesta tai Firefoxista.

Tietosuoja

1. Rekisterin pitäjä

Joensuun Popmuusikot ry, PL 240, 80101 Joensuu, y-tunnus: 1088524-4

Käyntiosoite: Karjalankatu 1, 80200 Joensuu, Puh. (013) 125 030

Sähköposti: info@ilosaarirock.fi

2. Yhteydenotto rekisteri- ja tietosuoja-asioissa

Sähköpostitse: info@ilosaarirock.fi. Otsikon aiheessa pyydämme mainitsemaan sanan ”Cashless / Tietosuoja”.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytys

Joensuun Popmuusikot ry:n järjestää Ilosaarirock-festivaalin (jatkossa myös järjestäjä). Jokaiselle festivaalin asiakkaalle annetaan ranneke, mikä on edellytys sisäänpääsyyn ja siellä ostosten maksamiseen.

Jokainen ranneke on varustettu suojatulla RFID-sirulla. Sirun ja siihen yhdistettävän RFID-teknologian avulla, Ilosaarirock yhteistyökumppaneiden avulla tarjoaa cashless-maksamisen ja kulunvalvonnan palveluita.

Joensuun Popmuusikot ry on vastuullinen cashless-teknologista syntyneiden tietojen käytöstä ja käsittelystä. Järjestelmän toteuttamiseksi palkataan ulkopuolisia palveluntarjoajia (pankit, lipunvälittäjät ja järjestelmäntoimittajan). Järjestelmän toimittajana ja teknisenä ylläpitäjänä toimii Playpass NW (Antwerp, Belgium) eikä heillä ole oikeutta syntyneisiin tietoihin. Festivaalitilin maksujenvälittäjänä toimii Checkout Finland oy (y 2196606-6).

Tietoja käytetään Ilosaarirockin cashless-järjestelmän toimintaan, cashless-maksamiseen ja kulunvalvontaan. Tietoja käytetään myös asiakasviestintään sekä cashless-järjestelmän kehittämiseksi.

Tietoja käytetään myös tapahtuman järjestämistä helpottaviin tilastollisiin laskutoimiin. Näiden tulokset eivät ole yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin.

Henkilötietojen pääasiallisena käsittelyperusteena on suostumus. Voimme käsitellä tietoja myös asiakassuhteen eli sopimuksen täytäntöönpanon, elintärkeän edun, oikeutettuun etuun ja lakiin perustuen.

4. Rekisterin tietosisältö

Festivaalitilin avaaminen

Asiakkaat voivat avata festivaalitilin rekisteröitymällä sinne Ilosaarirockin verkkosivuilla olevan linkin kautta. Tili antaa salasanasuojatun mahdollisuuden tarkastella omia tietoja, ostoja ja ladata rahaa tilille.

Seuraavat tiedot ovat kerätään tilin rekisteröinnin yhteydessä:

- suostumus henkilötietojen käsittelyyn

- käyttöehtojen hyväksyminen

- Ilosaarirockin pääsylipun numero tai festivaalirannekkeen sirunumero

- etunimi

- sukunimi

- salasana

- sähköpostiosoite

Maksutavan tiedot kulkevat Checkout Finland oy:n kautta.

Sähköpostiosoite tarvitaan, jotta asiakkaalle voidaan lähettää vahvistus tilinavaamisesta, tilisiirtojen onnistumisesta ja tiedottamisesta cashless-järjestelmästä. Lisäksi sähköpostiosoite toimii asiakkaan tunnistamiseen käyttäjätunnuksena, kun tämä ilmoittautuu festivaalitililleen.

Festivaalitilin varmistaminen

Seuraavat tiedot tarvitaan tilin varmistusta varten:

- viralliset nimitiedot

- Ilosaarirockin pääsylipun numero

Festivaalitilin käyttäminen

Seuraavat tiedot tarvitaan tilin käyttämistä varten:

- Keräämme ostotietoja, kuten:
o Rahan lataustiedot
o pankki- ja luottokorttitiedot
o ostoskohtaiset kuitit

Pankki- ja luottokorttimaksuista huolehtii Checkout Finland oy joka välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan Ilosaarirockille ja huolehtii automaattisista rahanpalautuksista. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Ostotietoja ei yhdistetä henkilöön. Järjestäjän nimetyillä vastuuhenkilöillä on kuitenkin oikeus toimia näin asiakkaan sitä pyytäessä.

Rahojen palauttaminen

Käyttämättä jääneet rahat saa takaisin joko automaattisena rahanpalautuksena tai haettua palautuslomakkeen kautta.

Festivaalitilin kautta ladatut rahat palautuvat automaattisesti.

Seuraavat tiedot tarvitaan rahojen palautuslomaketta varten:

- sirurannekkeen numerot

- etunimi

- sukunimi

- sähköpostiosoite

- pankkitilin IBAN-tunnus

5. Alaikäiset

Alle 18-vuotiaiden tilien luomisessa ainakin yhden huoltajan on oltava läsnä ja suostuvainen tilin avaamiseen sekä antaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

6. Asiakkaan vastuu ja järjestäjän vastuunrajoitus

Asiakas on yksin vastuussa kaikesta toiminnasta tilillään sekä sen turvallisuudesta. Pidä huolta sähköpostistasi ja salasanasta. Kirjaudu ulos tililtäsi joka käyntikerran jälkeen. Pidä huolta rannekkeestasi. Jokainen asiakas on vastuussa omasta rannekkeestaan ja sen käytöstä. Rannekkeen sirun takana oleva numerosarjat tulee ottaa ylös ja laittaa turvalliseen paikkaan. Niiden avulla voidaan ratkaista mahdollisia ongelmatapauksia, kuten jos ranneke pääsee häviämään.

Ilmoita välittömästä Joensuun Popmuusikot ry:lle turvallisuusriskeistä.

Joensuun Popmuusikot ry ei ole vastuussa asiakkaan laiminlyönneistä johtuvista vahingoista.

7. Tietojen säilytys

Tilin tiedot, kuten kuitit, ovat tarkasteltavissa 31.12.2019 asti. Tämän jälkeen kaikki tilillä olevat tiedot poistetaan Joensuun Popmuusikot ry:n ja heidän yhteistyökumppaneiden toimesta.

8. Tietojen luovutus ja säilytys

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille poikkeuksena cashless-järjestelmän toteuttamisesta vastaavat yhteistyötahot. Näiden tahojen kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimukset, joilla ko. tahot ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen ohjeita tietojen käsittelystä, Euroopan tietosuojalainsäädäntöä ja salassapitoa. Sopimuksissa on kielletty henkilötietojen luovuttaminen eteenpäin ja alihankkijoiden käyttö.

Tietoja ei luovuteta rekisteristä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Väärinkäytöksissä yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai muille vastaaville tahoille.

Joensuun Popmuusikot ry:llä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta; teknologian suojaamiseksi; oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi; organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi; tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä.

Säilytämme tiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, kuitenkin enintään vuoden 2019 loppuun asti.

Tietoja säilytetään kuitenkin tätä kauemmin, jos oikeusvaateilta puolustautuminen, laki tai viranomaismääräykset tätä edellyttävät.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää henkilötietojen siirtämistä toiselle taholle. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin sekä saada tietää ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan.

Joensuun Popmuusikot ry pyytää kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Järjestäjä varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista tai käsittelyn lopettamista.

Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan sähköpostitse: info@ilosaarirock.fi ja viestin otsikoksi laitetaan ”Cashless / Tietosuoja”. Pyynnöt voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.