We're sorry but your browser is no longer supported. We recommend installing Microsoft Edge, or the latest version of either Google Chrome, or Firefox.

Terms & Conditions

By accessing or using this website, you agree to the terms of use of our website set out below:

Verkoopsvoorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op ticketverkoop via deze online website ontworpen door Brugge Plus vzw (In&Uit Brugge). De eventuele aansprakelijkheid van Brugge Plus vzw is dan ook beperkt tot de verkoop en distributie van kookeet betaalkaarten (etickets online).

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling. De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

Namaak of een kopie van de betaalkaarten en of etickets (voorverkoop) onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden.

Lees ook onze bepalingen i.v.m. Privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden.

 1. Plaatsen van een bestelling via de website van Kookeet

De betaalkaarten worden geboekt van het ogenblik van het aanvaarden van uw betaling. U ontvangt een mail van Ogone (betaalinstelling). Na de betaling wordt tevens een bevestigingsmail, met de details van uw boeking, verzonden.

Gelieve uw spam of ongewenste mails na te kijken, wanneer u de bevestigingsmail niet ontvangt binnen de dag van uw boeking. Indien u deze niet kan vinden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen. Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens uw boeking.

De eticket-betaalkaarten worden steeds in de bevestigingsmail meegestuurd als bijlage. Gelieve deze af te drukken. Deze zijn geldig gedurende Kookeet (29,30 september 2018 en 1 oktober 2018). Deze etickets zijn enkel aan de Fastlane kassa van Kookeet om te ruilen voor een effectieve betaalkaart.
Het omruilen naar een fysieke betaalkaart is noodzakelijk. Met het eticket kunt u geen verrichtingen doen.

2. Betaling via de website van Kookeet

Bij betaling met bankkaart, kredietkaart of via de homebankingmogelijkheden van Ogone, is er sprake van onmiddellijke betaling. U ontvangt van Ogone een mail met uw betaalgegevens. Kort daarna ontvangt u tevens onze bevestigingsmail.

Ogone is de betaalinstelling die alle online-verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt.

 

 

 

 

 1. Levering

Na uw aanvaarde betaling, krijgt u naast de mail van Ogone, kort daarna een bevestigingsmail. In deze mail krijgt u een overzicht van uw bestelling en worden de e-ticket-betaalkaarten als bijlage in PDF meegenomen.
Per aangekochte betaalkaart (waarde) zit een afzonderlijke PDF die u thuis dient af te drukken en mee te brengen naar de Fastlane kassa tijdens Kookeet. Deze zijn enkel daar om te ruilen tegen een fysieke betaalkaart van Kookeet.

Een e-ticket bevat een barcode en kan slechts 1 keer gescand worden. Deze is uniek per ticket. Een kopie maken heeft bijgevolg geen zin. Van zodra fraude geconstateerd wordt, zal dit juridisch vervolgd worden.

Om uw e-tickets af te kunnen drukken moet u beschikken over een PDF-reader. Deze software kan u gratis op het internet vinden.

Bij het afdrukken van e-tickets zorgt u voor een duidelijke afdruk (op wit papier). Bij een slechte afdruk kan mogelijks uw QR-code niet ingelezen worden door de scanner.

 1. Terugbetaling van etickets

Boekingen (etickets van de betaalkaart) worden niet terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies, schade of diefstal. Enkel bij ziekenhuisopname of sterfgeval, mits voorleggen van een geldig bewijs, kan hier een uitzondering op gemaakt worden bij etickets.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

De fysieke betaalkaarten van Kookeet, kunnen tussen 3 en 15 oktober via de website van Kookeet wel terugbetaald worden (enkel de restwaarde op de kaart). Zie punt 7.

 1. Ruil

De Kookeet-betaalkaarten kunnen niet geruild worden. Deze kunnen weliswaar tussen 3 en 15 oktober via de website van Kookeet terugbetaald worden. Belangrijk is hierbij de Kookeet-betaalkaart goed bij te houden, daar het unieke nummer nodig is om de terugbetaling correct te laten verlopen.

 1. Wijzigingen

Indien de organisator/producent de inhoud of de datum van het evenement wijzigt of het evenement annuleert, dan is het de organisator/producent die beslist of en tegen welke voorwaarden tickets en eventuele bijkomende kosten kunnen worden terugbetaald of omgeruild. Afhankelijk van de overeenkomst tussen Brugge Plus vzw en de organisator/producent zal de terugbetaling of omruiling al dan niet gebeuren via Brugge Plus vzw.

De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld door ofwel de organisator, of door Brugge Plus vzw van de te volgen procedure.

 1. Terugbetaling fysieke betaalkaart Kookeet

De Kookeet-betaalkaarten kunnen enkel tussen 3 en 15 oktober via de website van Kookeet terugbetaald worden. Belangrijk is hierbij de Kookeet-betaalkaart goed bij te houden, daar het unieke nummer nodig is om de terugbetaling correct te laten verlopen.  

Na 15.10.18 kan de restwaarde niet meer teruggestort worden. Ze is eveneens niet meer bruikbaar voor de volgende edities. Zie puntje 10.

8. Opvolgen bestelling

Voor informatie over uw bestelling kan u steeds terecht bij Brugge Plus vzw of de organisator/producent zelf. De contactgegevens van Brugge Plus vzw kan u op het einde van deze voorwaarden vinden.

 1. Registreren van de betaalkaart (Persoonlijk Profiel)

  Bij de aanschaf van een betaalkaart, kunt u uw kaart personaliseren. Dit breng volgende voordelen met zich mee:

Je persoonlijk profiel is direct gelinkt aan je betaalkaart en stelt je in staat om:

 • in aanloop naar en tijdens Kookeet geld op uw betaalkaart te storten. Geen tijd meer verliezen in de rij voor de kassa!
 • je balans op elk ogenblik online te bekijken.
 • online de geschiedenis van je transacties te raadplegen.
 • een automatische top-up te programmeren: hierbij kies je ervoor om een automatisch vooropgesteld bedrag op je kaart te hebben (bv. € 50,00).
  Telkens als je saldo bijna of helemaal op is, kan je met één klik je kaart aanvullen.
 • goed voorbereid Kookeet te savoureren.

Bovendien biedt een persoonlijk profiel een zekerheid tegen diefstal of verlies: zoals bij het gebruik van een bankkaart kan je deze betaalkaart desactiveren. Daarna kan de nieuwe betaalkaart eenvoudig gelinkt worden aan je reeds aangemaakte profiel.

Om je kaart te registreren bezoek je de Kookeet-website. (http://www.kookeet.be/betaalkaart/)

10. Geldigheid betaalkaart

De betaalkaart van Kookeet 2018, is enkel geldig tijdens Kookeet en dit op 29,30 en/of 1 oktober 2018. Daarna is de kaart niet meer geldig en bruikbaar.

 

 

 1. Klachten

Bij eventuele klachten verzoeken wij u die aangetekend te versturen naar Brugge Plus vzw (contactgegevens onderaan). Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door zoals klantnummer, bevestigingsmail.

 1. Algemeen

De verhoudingen tussen de opdrachtgever en Brugge Plus vzw zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail en fax als bewijsmiddel.

De niet-uitoefening door Brugge Plus vzw of de organisator van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.

Brugge Plus vzw en de organisator hebben het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht worden staat steeds vermeld in de titel.

 1. Contactgegevens

o Brugge Plus vzw, dienst Tickets Brugge, Lange Vesting 112, 8200 Brugge,
per mail via: tickets@inenuitbrugge.be. Op dit adres kunnen geen tickets aangekocht, noch gereserveerd worden.

o In&Uit (Concertgebouw), 't Zand 34, 8000 Brugge.
Openingsuren: van maandag tot zaterdag: 10u tot 17u. Zon- en feestdagen: 10u tot 14u. Gesloten op 25/12 en 01/01.

° Helpdesk: bereikbaar van maandag tot vrijdag van 14u tot 17u, behalve op feestdagen. Op dit nummer kunnen geen tickets aangekocht, noch gereserveerd worden.

Versie: 14.08.2018 v1.1