We're sorry but your browser is no longer supported. We recommend installing Microsoft Edge, or the latest version of either Google Chrome, or Firefox.

Privacy Policy

Privacybeleid Organisator

Laatst herzien op: 23 mei 2018

Onder Organisator wordt begrepen: YELLOW-RED KV Mechelen NV met maatschappelijke zetel te Kleine Nieuwedijkstraat 53, 2800 Mechelen.

 

 1. Algemeen

De Organisator (“wij”, “ons”) verzamelt gegevens wanneer je een ticket hebt aangekocht, voor het bijwonen van een evenement, je een account aanmaakt (“Account”), je ons een e-mail stuurt, of wanneer je onze website (“Website”), apps of sociale media gebruikt (“Diensten”).

Je bent je er misschien niet altijd van bewust, maar gebruik van onze Website impliceert het delen van persoonsgegevens. Volgens de wettelijke definitie zijn persoonsgegevens elke informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden of identificeerbaar is (“Persoonsgegevens”). Het is voldoende om als Persoonsgegevens beschouwd te worden indien de gegevens ons toelaten een directe of indirecte link te leggen tussen één of meer gegevens enerzijds, en een natuurlijk persoon anderzijds.

Wij vinden de bescherming van jouw privacy heel belangrijk en willen hieromtrent duidelijkheid scheppen, daarom hebben wij dit privacybeleid (“Privacybeleid”) voorbereid. Wij zullen jouw Persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die vermeld zijn in dit Privacybeleid en wij zullen jouw Persoonsgegevens op geen enkele wijze openbaar maken aan een andere natuurlijke persoon, rechtspersoon, of entiteit dan onszelf (“Derde Partij”), tenzij bepaald onder afdeling 3 van dit Privacybeleid.

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderhevig aan strikte wettelijke voorwaarden om jou, als gebruiker, de nodige garanties te geven dat jouw Persoonsgegevens niet op een ongeoorloofde manier publiekelijk bekendgemaakt zullen worden.

Elke verwerking zal daarom steeds gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, meer bepaald (a) tot en met 24 mei 2018, de Belgische wetgeving op de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, en (b) vanaf 25 mei 2018, de Europese verordening op de bescherming van persoonsgegevens (de “Privacywetgeving”).

Dit Privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen jou en ons. Wij zullen jouw Persoonsgegevens enkel verwerken, bewaren en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving.

Wij veronderstellen dat jij dit Privacybeleid gelezen hebt alvorens gebruik te maken van onze Diensten, alsook je akkoord verklaart met de verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens door ons in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

 1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij mogen verschillende types van Persoonsgegevens verzamelen en het op onze servers bewaren, zoals o.a.:

 

 • Contactgegevens (bv. jouw naam, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, e-mailadres);
 • Betaalgegevens (bv. jouw bankkaartnummer, creditcardnummer);
 • Data in verband met uitgaven, consumptie en locatievoorzieningen in het AFAS Stadion;
 • Video’s, afbeeldingen en andere media die jou kunnen identificeren in het AFAS Stadion;
 • Data over het gebruik van de Website (bv. browser en IP-adres);
 • Data over het gebruik van apps (bv. GPS-locatie, of de unieke identificatiecode van het apparaat,);
 • Data van e-mails (bv. aantal keer dat de e-mail werd geopend); en
 • In het geval van registratie van medewerkers: rijksregisternummers.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens enkel bewaren op servers die gesitueerd zijn in de Europese Economische Ruimte.

 

 1. Wat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling en verwerking?

Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden (het “Doel”):

 

 • Informatieve doeleinden gerelateerd aan het gebruik van de Website;
 • Commerciële doeleinden gerelateerd aan de aankoop van jouw tickets, zoals vouchers voor restaurants, parkeermogelijkheden en transportinformatie;
 • Transport van en naar het AFAS Stadion of van en naar hotels of andere verblijfplaatsen;
 • Verzenden van informatieve e-mails;
 • Verwerken van betalingen;
 • Waarborgen van de veiligheid en gezondheid in het AFAS Stadion;
 • Afprinten van tickets of polsbandjes om de toegang tot het AFAS Stadion te verlenen;
 • Klantendienstverlening van de Organisator en haar externe partners;
 • Strafregisters van ticket houders mogen gescreend worden door de Federale Politie, en bij een negatief advies mag de toegang tot het festival van deze ticket houders worden ontzegd;
 • Registratie van de medewerkers, gasten, artiesten en alle andere bekenden die toegang hebben tot het AFAS Stadion; en
 • Verrichten van elektronische betalingen, elektronische top-ups, en elektronische terugbetalingen.

Wij kunnen voor onze dienstverlening beroep doen op Derde Partijen die een deel van het bovenstaand Doel op zich nemen. Zo kunnen wij beroep doen op Derde Partijen die actief zijn als betalingsverwerkers, printbedrijven, ticketing bedrijven, transportbedrijven, zorgverleners,…

Verder hebben wij vrije toegang tot jouw Persoonsgegevens, en mogen wij jouw Persoonsgegevens vrij bewaren en bekendmaken in de volgende gevallen:

 

 • om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving of regelgeving;
 • indien een wetshandhavingsautoriteit of een andere overheidsinstantie dit officieel verzoekt;
 • om onze Algemene Voorwaarden te handhaven;
 • voor het onderzoek naar verdachte of werkelijk frauduleuze of illegale activiteiten;
 • om de veiligheid en/of jouw rechten of die van ons te beschermen.

 

 1. Gebruikersregistratie

Om gebruik te kunnen maken van de Website vereisen wij dat je een Account aanmaakt. Je blijft in controle van alle informatie, gegevens, data, berichten en afbeeldingen die je uploadt op de Website of op jouw Account, inclusief Persoonsgegevens (“Data”) in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Je kan je registreren op de Website door je aan te melden via jouw e-mail.

 

 1. Veiligheid

Wij zullen de nodige en geschikte administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of illegale verwerking van Persoonsgegevens of het onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, ongeoorloofde of illegale toegang, bekendmaking of gebruik van Persoonsgegevens. In sommige gevallen zullen jouw Persoonsgegevens met Derde Partijen worden gedeeld, die eveneens de nodige en geschikte administratieve, technische en organisatorische maatregelen moeten treffen om de Persoonsgegevens te beschermen.

Toegang tot Persoonsgegevens en verwerking van Persoonsgegevens kan ook buiten de Europese Unie plaatsvinden. In het geval dat de Persoonsgegevens worden getransfereerd buiten de Europese Economische Ruime, zullen passende maatregelen worden genomen.

Ingeval en ingevolge van de ontdekking of kennisgeving van een inbreuk op de veiligheid van de Persoonsgegevens, of toegang door een onbevoegd persoon hiertoe, zijn wij wettelijk verplicht om je hiervan kennis te geven indien de inbreuk vermoedelijk jouw privacy schendt. 

 

 1. Cookies

Bij gebruik van de Website verzamelen we bepaalde informatie via geautomatiseerde systemen, zoals cookies (kleine tekstbestanden bewaard in jouw browser) en gelijkaardige technologieën, inclusief mobiele app identificatoren, om veiligheid te verhogen, gebruik en doeltreffendheid van de Website te meten, problemen te identificeren en vervolgens op te lossen. Wij mogen cookies en andere geautomatiseerde systemen ook gebruiken voor andere doeleinden zoals het beheer van de Website en andere aspecten van de commercialisering van onze onderneming.

De informatie die wij op deze manier verzamelen bestaat onder andere uit het IP-adres, browsereigenschappen, toesteleigenschappen, versie van het besturingssysteem, informatie over acties ondernomen op onze Website (zoals gebruik, activiteitlogs en click-throughs), en data en tijdstippen van het bezoeken van de Website. Loggegevens worden op regelmatige basis verwijderd.

Je kan het gebruik van cookies controleren via je browserinstellingen en andere tools. Je kan je browser zo instellen dat het (het gebruik van) cookies of gelijkaardige technologieën uitschakelt, reset of blokkeert. Echter kan het zijn dat zonder gebruik van cookies, onze Website niet naar behoren werkt, of dat niet alle features van de Website beschikbaar zijn.

Derde Partijen mogen ook cookies gebruiken om informatie te verzamelen over jouw activiteiten op onze Website om de functionering van de Website te begrijpen en voortdurend te verbeteren. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies door Derde Partijen, verwijzen wij je door naar de website van de relevante Derde Partij, aangezien zij cookies zullen gebruiken in overeenstemming met hun eigen cookiebeleid, dat kan afwijken van ons eigen beleid.

Door verder gebruik te maken van de Website aanvaard je het gebruik van cookies in jouw browser in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

 

 1. Bekendmaking aan Derde Partijen

Tenzij anders uiteengezet in dit Privacybeleid, zullen wij jouw Persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of op een andere manier bekendmaken aan Derde Partijen zonder jouw voorafgaande expliciete toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het Doel zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, of tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

 1. Wat zijn mijn rechten als een datasubject?

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van Persoonsgegevens waarborgen, en wij verzekeren je dat jouw Persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt zal worden. Dit betekent dat de Persoonsgegevens enkel verwerkt zullen worden voor bovenstaand expliciet vermeld en wettelijk Doel. Wij verzekeren bovendien dat de Persoonsgegevens altijd op een toereikende, relevante en niet-excessieve manier verwerkt zullen worden.

Mijn recht op informatie

Indien je vragen of suggesties hebt omtrent de verwerking van jouw Persoonsgegevens, en je kan jouw identiteit bewijzen, dan heb je het recht om ons om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen jou dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens.

Mijn recht van verbetering of verwijdering

Je hebt het recht kosteloos jouw Persoonsgegevens te laten verbeteren, verwijderen of onjuistheden aan te passen, indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onrechtmatige manier verwerkt worden. Je hebt het recht om de verwijdering te verzoeken van onjuiste gegevens of gegevens die niet terzake dienend zijn.

Je hebt het kosteloos recht om jouw Persoonsgegevens te verwijderen zonder onredelijke vertraging, tenzij dat het Persoonsgegevens betreffen die op basis van een wettelijke bepaling dienen bijgehouden te worden. De verwijdering is hoofdzakelijk gerelateerd aan zichtbaarheid, waardoor het mogelijk is dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk nog bewaard blijven. Echter zullen wij alle redelijke maatregelen nemen om al jouw Persoonsgegevens zoveel en zo volledig mogelijk te verwijderen.

Indien je het recht op verwijdering volledig uitoefent en toch beschikt over een ticket voor een toekomstig evenement, zal dit ticket worden geannuleerd zonder terugbetaling.

Mijn recht op overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw Persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd format.

Mijn recht van verzet of beperking van de verwerking

Je kan ten alle tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens of vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.

Je kan ten alle tijde jouw Accountinformatie wijzigen via de instellingen op jouw Account.

Indien je vragen hebt omtrent dit Privacybeleid, of indien je bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, zal dit mogelijk zijn via een ondertekend, schriftelijk verzoek gericht aan de Organisator per post of via e-mail op de gegevens vermeld onderaan dit Privacybeleid.

 

 1. Bijhouden en verwijderen van Data

Wij mogen jouw Persoonsgegevens bewaren zolang als redelijkerwijze noodzakelijk is om jou de Diensten te verlenen, en voor het Doel zoals omschreven in dit Privacybeleid. Nadien zullen jouw Persoonsgegevens verwijderd worden.

Indien je een Account registreert, houden wij jouw Persoonsgegevens bij, zelfs indien je tijdelijk stopt met gebruik te maken van jouw Account, tot op het moment dat je jouw Account definitief verwijdert. Totdat je jouw Account verwijdert, mogen wij jouw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

 1. Websites of applicaties van Derde Partijen

Je erkent en aanvaardt dat je door het gebruik van de Website of het Account toegang kan verkrijgen tot bepaalde inhoud of diensten geleverd door Derde Partijen. In dat geval kan een afzonderlijk privacybeleid van zo’n Derde Partij van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een privacybeleid van Derde Partijen, noch voor de naleving ervan.

 

 

 1. Updates of wijzigingen aan ons Privacybeleid

Desgevallend kan dit Privacybeleid worden gewijzigd of geactualiseerd om ons toe te laten jouw eerder verzamelde Persoonsgegevens te verwerken voor nieuwe doeleinden. In dat geval zal je hierover worden ingelicht via een waarschuwing op onze Website dat het Privacybeleid werd aangepast en zal je gevraagd worden zich hiermee akkoord te verklaren.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

YELLOW-RED KV MECHELEN NV

PLAYPASS NV

 

Meer info of vragen?

Mail naar privacy@kvmechelen.be